NVPA

Het NVPA is een veelzijdige en dynamische beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten. Onze therapeuten werken binnen de geestelijke gezondheidszorg. Zij zoeken samen naar wat hen verbindt, en naar waar het echt om draait in het werken met mensen.

Al meer dan 40 jaar zet het NVPA zich in voor goede psychosociale gezondheidzorg en voor haar leden. Het NVPA waarborgt en bevordert de kwaliteit van zijn leden door middel van een gedegen kwaliteitsbeleid.

Doelstellingen

Waar het NVPA naar streeft:

  • psychosociale therapie in Nederland bekendheid te geven, te bevorderen en te ontwikkelen.
  • psychosociale therapie voor iedereen toegankelijk te maken
  • de kwaliteit van psychosociale therapie te handhaven, bewaken en verbeteren
  • criteria en procedures ten behoeve van kwaliteitsbewaking te ontwikkelen en handhaven
  • ondersteuning te verlenen aan psychosociaal therapeuten ten behoeve van hun professionele ontwikkeling.
  • psychosociale therapie op landelijk en internationaal niveau te vertegenwoordigen
    samenwerking tot stand te brengen tussen de vereniging en andere instanties met soortgelijke doelstellingen.